Polityka prywatności

Wstęp

Firma Aquamela przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności danych przekazywanych przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z naszego strony wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem serwisu oraz w innych prawem przewidzianych przypadkach. Otwieranie i przeglądanie witryny Aquamela.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki Prywatności.

Zbieranie danych

W procesie zgłoszenia/rejestracji Użytkownik dobrowolnie przekazuje firmie Aquamela dane kontaktowe konieczne do jego identyfikacji, wykonania usługi lub przedstawienia oferty.

Bezpieczeństwo

Dane gromadzone w naszym systemie są przechowywane przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań technicznych i nie są udostępniane innym do celów marketingowych lub reklamowych.

Przetwarzanie danych

Aquamela przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu ich identyfikacji, wykonania zleconych usług lub przedstawienia oferty handlowej. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Zmiana polityki prywatności

Aquamela zastrzega sobie prawo do wrowadzenia zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie.